Text

Inbyggda system


Programvarutestlaboratorium

Testning av inbyggd programvara, empiriska studier av mjukvarutestning, testautomation, modellbaserad testning.

 

Kontaktperson

Kontaktperson

No partial template found

Software Testing Laboratory (STL) fokuserar på samtida och framtida utmaningar när det gäller testning av inbyggda programvarusystem, främst i forskningsprojekt som genomförs i nära samarbete med industripartners.

Med betoning på metod- och verktygsutveckling, såväl som industriella och praktiska skarpa fallstudier, omfattar vårt forskningsfokus (men är inte begränsat till) testdesign, modellbaserad testning, sökbaserad mjukvarutestning, beslutsstöd för mjukvarutestning samt testautomation. Kort sagt, vi utvecklar, förfinar och utvärderar metoder, teorier och verktyg för testning av industriella mjukvarusystem.

Målen med STL är att förbättra den nuvarande mängden kunskap inom mjukvarutestning och att sprida våra resultat till det bredare forskningssamhället såväl som till våra industriella partners. För att uppnå detta publicerar vi regelbundet i de viktigaste mjukvarutestplatserna, försöker hålla ett öppet sinne och kontinuerligt engagera oss i olika akademiska och industriella samarbeten.

Pågående forskningsprojekt

The overall objective of this project is to research and develop a workflow to speed-up the software release of CPSoS in operation while guaranteeing its reliability.


Projektansvarig vid MDH: Wasif Afzal

Huvudfinansiering: EU

AIDOaRt är ett tre år långt europeiskt projekt som involverar 32 organisationer, grupperade i kluster från sju olika länder, med fokus på AI-förstärkt automatisering som stöder modellering, kodning, testning, övervakning och kontinuerlig utveckling inom Cyber-Physical Systems (CPS) eller inbyggda system.


Projektansvarig vid MDH: Gunnar Widforss

Huvudfinansiering: ECSEL, Vinnova

Forskningsprojektet ARRAY är en industriforskarskola i ett nära samarbete mellan MDH och några av världens främsta företag inom automation och robotik. ARRAY bidrar till ökad kompetens och utveckling inom vetenskapliga områden som är av strategisk relevans för svensk industri.


Projektansvarig vid MDH: Thomas Nolte

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

ITS-EASY is an industrial research school in Embedded Software and Systems, affiliated with the School of Innovation, Design and Engineering (IDT) at Mälardalen University (MDH), as an integrated part of the MDH strategic research area Embedded Systems (ES).


Projektansvarig vid MDH: Kristina Lundqvist

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

VeriDevOps is about fast, flexible system engineering that efficiently integrates development, delivery, and operations, thus aiming at quality deliveries with short cycle time to address ever evolving challenges.


Projektansvarig vid MDH: Olga Hendel

Huvudfinansiering: European Commission Horizon 2020

Till toppen