Text

Hälsa och välfärd


PREVIVE

PREVIVE står för Policy, Reimbursement, Evidence, Implementation, Value and Effectiveness in Health and welfare technology interventions.

Kontaktperson

No partial template found
logotyp

Pågående forskningsprojekt

Syftet med projektet är att identifiera om digital mikroinlärning kan minska risken för arbetsrelaterade skador och sjukdom inom äldreomsorg samt förbättra utfall för omsorgstagare.


Projektansvarig vid MDH: Sarah Wamala Andersson

Huvudfinansiering: Forte

Projektet syftar till att skapa ett mer tillförlitligt och användbart evidensbaserat underlag för olika aktörer inför beslut om eventuell implementering av de vanligaste förekommande hälso- och välfärdstekniska interventioner.


Projektansvarig vid MDH: Sarah Wamala Andersson

Till toppen