Text

Naturvetenskaplig och teknisk didaktikforskning

Gruppen verkar för teoriutvecklande praxisnära forskning som ska bedrivas i samverkan med såväl skolan som högre utbildning, särskilt lärarutbildningen. Den är verksamhetsnära och legitimerar professionell erfarenhet hos såväl lärare som forskare. En naturlig situation är att forskare och lärare arbetar tillsammans, utifrån sina professioner, som likställda partners med gemensamma frågeställningar.

Kontaktperson

Universitetslektor

Pernilla Sundqvist

021-10 13 36

pernilla.sundqvist@mdh.se

No partial template found

Forskningen inom NT-didaktik sker i samverkan med övriga forskningsgrupper inom didaktik- och pedagogikområdet vid MDH och präglas av en öppenhet för olika forskningsperspektiv.

 

Fokusområden

  • Språkanvändning och samtal i klassrummet kopplat till teori och praktik.
  • Teknikdidaktik i förskola och grundskola. Gruppen ingår i de nationella nätverken CETISlänk till annan webbplats och FrontDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ansök till FontD

Läs mer om ansökan till forskarskolan FontD

Pågående forskningsprojekt

Till toppen