Text

Algebra och Analys med tillämpningar

Forskargruppen Algebra och analys med tillämpningar är en forskargrupp inom fokusområdet matematik och tillämpad matematik.

Kontaktperson

Professor i matematik/tillämpad matematik

Sergei Silvestrov

021-10 15 24

sergei.silvestrov@mdh.se

No partial template found

Här sker forskning bland annat om:

  • icke-kommutativa och icke-associativa algebror
  • representationsteori
  • matrisanalys
  • operatorteori
  • icke-kommutativ analys
  • icke-kommutativ geometri
  • tillämpningar av dessa områden i matematisk fysik, robotik, ekologi och datavetenskap.

Gruppen arbetar aktivt med att publicera forskningsartiklar både i nationella och internationella sammanhang och har ett brett samarbete med forskare och forskargrupper i Sverige och utomlands. Gruppens medlemmar deltar också aktivt på internationella konferenser och internationella samarbeten. Gruppens forskare undervisar i matematik, teknik och ekonomi vid MDH.

Pågående forskningsprojekt

Till toppen