Text

Shahina Begum

+4621107370

shahina.begum@mdh.se

Rum U1-133, Västerås

Shahina Begum

Tjänster

Professor i artificiell intelligens

Akademin för innovation, design och teknik, Avdelningen för datavetenskap och programvaruteknik

Presentation

Shahina Begum, professor, vice ledare för gruppen Artificial Intelligence and Intelligent Systems. Shahinas forskning fokuserar på att utveckla intelligenta system inom medicinska och industriella applikationer. Shahina Begum fick sin doktorsexamen i artificiell intelligens 2011, MDH. Hennes forskningsområden är Beslutssupportsystem, Kunskapsbaserade system, Maskininlärning, Big Data Analytics och Intelligenta övervakningssystem.

Shahina har varit huvudsökande och projektledare för ett antal forskningsprojekt på MDH. Hon har fått en svensk Knowledge Foundations individuella bidrag för framstående unga forskare 2011 och leder flera forskningsprojekt inom området intelligenta övervakning och förutsägelsessystem i samarbete med industripartners. Shahina har listats bland de 100 mest relevanta forskarna inom digitalisering av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin 2020.

Shahina har varit involverad (som kursansvarig / designer / lärare / examinator) av totalt 15 distans och campusbaserade kurser / inlärningsmoduler huvudsakligen i AI på MDH både för studenter och industriella yrkesverksamma. Hon är medsökande och huvudansvarig för AI innehållet i ansökan ”Bachelorprogram i tillämpad AI” på MDH. Involverad i flera initiativ för livslångt lärande på MDH. IntoDeep(projektledare för MDH, AIDeep learning for processindustrier ), https://aiclass.se ; KIT (WP: AI och Big Data for Production Industries, ledare för MDH ) Introduction to Machine Learning, Maskininlärning för industrin 4,0 Prompt (Machine Learning with Big DataGrundläggande kunskap om ML), FutureE (Predictive Data AnalyticsDeep Leaning For Industrail Imaging). Shahina är aktiv i forskarsamhället och har fungerat som styrkommittémedlem, programordförande, medordförande och arrangör av internationella konferenser och workshops.

Publicerade artiklar