Text

Milica Rancic

+4621107353

milica.rancic@mdh.se

Rum U3-086,

Milica Rancic

Tjänster

Universitetslektor i matematik / tillämpad matematik

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Avdelningen för tillämpad matematik

Publicerade artiklar