Text

Gabriella Mast Weggeman

+4616155165

gabriella.mast.weggeman@mdh.se

Rum L386,

Gabriella Mast Weggeman

Tjänster

Processledare

Akademin för ekonomi samhälle och teknik, Avdelningen för organisation och ledning