Text

Claes Tängh Wrangel

Claes Tängh Wrangel

Tjänster

Universitetslektor

Akademin för ekonomi samhälle och teknik, Avdelningen för ekonomi och statsvetenskap

Presentation

Lektor i statsvetenskap vid Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.

Programsamordnare för statsvetarprogrammet.

Undervisar i Miljö och Politik (SKA135).

I mitt nuvarande forskningsprojekt, Drömmen om automatiserad neurobiologisk krigsföring: Den amerikanska militären och framtidens krig, studerar jag den amerikanska militärens satsning på neurobiologisk forskning i kombination med AI-teknologi. I projektet försöker jag svara på frågor som: vilka mentala neurologiska processer anser den amerikanska militären som särskilt farliga, vilka människor anses särskilt benägna att utveckla en farlig neurologisk komposition, och hur föreställer sig den amerikanska militären att AI-teknologi kan användas för att hitta och påverka dessa s.k. potentiellt farliga individer?

Projektet sker i samarbete med Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR), Uppsala universitet och International relations, University of Lapland.

Mina övriga forskningsintressen rör allmänt hur biopolitiska säkerhetslogiker används för att styra liberala samhällen samt hur nya hotbilder, såsom klimatförändringar och migration, tar plats i global säkerhetsdiskurs. Jag disputerade 2018 i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet. I min avhandling undersökte jag hoppets politik i amerikansk säkerhetsdiskurs under president Obama.

Till toppen