Text

Anders Olsson

+4616153444

anders.olsson@mdh.se

Anders Olsson

Tjänster

Universitetsadjunkt i innovationsteknik

Akademin för innovation, design och teknik, Avdelningen för innovationsledning