Text

Anette Hallin

+4621151793

anette.hallin@mdh.se

Rum R2-242, Västerås

Anette Hallin

Tjänster

Professor i företagsekonomi

Akademin för ekonomi samhälle och teknik, Avdelningen för organisation och ledning

Presentation

Jag är professor i företagsekonomi, inriktning organisation och ledning, vid Mälardalens högskola och vid Åbo Akademi i Finland.

Vid MDH är jag framförallt verksam som forskare och handledare, men jag gör även enstaka föreläsningar. Jag har skrivit läroböcker om projektledning, förändringsledning och vetenskaplig metod samt undervisar inom dessa områden och om organisationsteori på i olika kurser och nivåer. 

Min forskning

Min forskning handlar om hur organisering sker genom ständigt pågående och röriga processer. Jag intresserar mig för hur förändring sker genom samspelet av teknik/det materiella och organisering/det sociala. Jag har exempelvis studerat detta i:

  • städer 
  • projekt och temporära organisationer
  • organisatorisk samverkan
  • forskningsverksamhet
  • avfallshantering
  • digitalisering.

 

Du kan läsa mer om mig och hitta mina publikationer via: https://research.abo.fi/converis/portal/Person/23885870

Publicerade artiklar

Till toppen