Text


Behandling av personuppgifter


Personuppgiftsärende

IndividenÅtgärden avser begäran om: * (obligatorisk)
Åtgärden avser begäran om:
Jag har varit i kontakt med följande verksamheter: * (obligatorisk)
Jag har varit i kontakt med följande verksamheter:


Information om behandling av dina personuppgifter
MDU (personuppgiftsansvarig) behöver dina personuppgifter för att kunna hantera din begäran. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningen, artikel 6.1e. Personuppgifter i begäran gallras efter 1 år. Dina personuppgifter delas med andra aktörer när det krävs enligt dataskyddsförordningen. Delar av dina uppgifter kommer att förvaras i ett ärendehanteringssystem, medan svar från detta webbformulär kommer att förvaras i ett dokumenthanteringssystem.
Kompletterande information
Beskriv med ord vad du vill ha utfört. Exempel: Korrigera mitt efternamn, tidigare var det XXX och nu ska det vara YYY. En bild på mig förekommer på mdu.se/undersida, vänligen ta bort den. Min e-post finns på distributionslistan ZZZ, var snäll och radera mig där. Ta bort mitt studentkonto "xxyyzz18".

Till toppen