Om Mälardalens högskolas webbplats

Frågor om och synpunkter på mdh.se

Om du har en fråga eller synpunkt på en specifik sida på webbplatsen, kontakta innehållsansvarig. Länken finner du längst ner på varje sida.

Frågor om övergripande innehåll eller synpunkter på webbplatsen i stort kan skickas till webmaster@mdh.se

Vilka jobbar med webbplatsen

Huvudansvaret för de centrala delarna av högskolans webbplats mdh.se se ligger på sektionen för kommunikation och externa relatiner. Där finns ett centralt webbteam som bland annat arbetar med:

  • Utveckling av mdh.se
  • Ansvar och uppdatering av redaktionellt innehåll
  • Förvaltning av webbpubliceringsverktyget Polopoly
  • Svarar på webmaster@mdh.se

Mdh.se består även av ett stort antal lokala webbplatser, med egna lokala webbredaktörer. Det gäller till exempel olika projektwebbplatser och webbsidor för olika forskargrupper.