Text

2020-06-08

Ny studie för att öka produktiviteten vid hemmakontoret

Aktuellt
köksbord med dator som ska illustrera ett hemmakontor

Under coronapandemin arbetar allt fler hemifrån, vilket inte bara påverkar arbetssituationen utan även hälsan och produktiviteten. Just nu pågår en förstudie för ett forskningsprojekt som ska hjälpa medarbetare och verksamheter att effektivisera arbetssituationen vid ett hemmakontor inför liknande situationer.

− Vi vill ta reda på hur arbetssituationen har förändrats och hur situationen hanterats, både utifrån individen men också utifrån verksamheten. Målet med förstudien är att i förlängningen kunna ta fram ett ramverk för hur man skulle kunna effektivisera arbetssituationen vid ett hemmakontor, säger Rachael Tripney Berglund, doktorand i innovation och design vid MDH.

Att jobba hemifrån påverkar medarbetarnas fysiska och mentala hälsa. Det i sin tur påverkar produktivitet och balansen mellan arbetsliv och välbefinnande. Mellan den 8 juni till och med den 14 augusti har medarbetare och verksamheter möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter genom att svara på en enkät. Enkäten tar cirka 10 minuter att genomföra och kommer att användas som underlag för fortsatt forskning för att förenkla vardagen för medarbetare och verksamheter och göra samhället beredda på liknande situationer i framtiden.

− Självklart hoppas vi att så många som möjligt vill svara på enkäten så att vi har ett bra underlag för att kunna hjälpa verksamheter inför liknande situationer. Vi tror att många kan känna igen sig i att det finns en skillnad mellan att arbeta hemifrån och att vara fysiskt placerad på sin arbetsplats, säger Adesuwa Omorede, forskarassistent i innovation och design vid MDH.

Enkät

Besvara enkäten senast den 14 augusti 2020.

Till enkäten

Kontaktinformation

Doktorand

Rachael Tripney Berglund

+4616153290

rachael.tripney.berglund@mdh.se

Forskarassistent

Adesuwa Omorede

+4616153641

adesuwa.omorede@mdh.se