Text

Sjuksköterskeprogrammet, Västerås

Sjuksköterske-programmet, Västerås

  • fiber_manual_record Högskolepoäng 180  hp
  • home Studieort Västerås
  • access_time Tid 3 år  (heltid)
  • timeline Utbildningsnivå Grundnivå

På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt.

Utbildningen

Programmets huvudområde är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Du lär dig om kroppens uppbyggnad och funktion, sjukdomslära, diagnostik och behandling. Du studerar även befolkningens hälsa och de faktorer som påverkar den samt åtgärder för att bevara och förbättra hälsan. Som sjuksköterska har du en pedagogisk roll i samverkan med vårdgivare, patient och omgivande nätverk.

Ungefär 30 procent av utbildningen utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i vårdverksamheter inom kommun, landsting eller privata mottagningar. Det är bland annat i vårdverksamheter som somatisk vård, primärvård, psykiatrisk vård och äldrevård. VFU genomförs i Västmanland men kan även förekomma i Sörmland. Du måste därmed vara beredd på att resa till eller bo på annan ort, och själv bekosta detta. Det finns också möjlighet att genomföra en del av utbildningen utomlands. Programmet startar varje höst- och vårtermin i Eskilstuna och Västerås och varje hösttermin i Nyköping.


Framtid och jobb

Som legitimerad sjuksköterska har du goda förutsättningar att vårda med utgångspunkt i vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. Du ansvarar för patientens omvårdnad, vilket innebär att du leder, samordnar och deltar i omvårdnadsarbetet. I arbetet ingår även att handleda och undervisa patienter och närstående i syfte att främja hälsa och lindra lidande. Handledning sker också med studenter och personal.

Du som vill fördjupa dig inom vårdvetenskap kan efter examen läsa masterprogrammet i vårdvetenskap med inriktning omvårdnad. Du har även möjlighet att vidareutbilda dig till specialistsjukskötera inom flera olika områden.


format_quote

”Utbildningen ger en stabil grund att stå på”

Mathias Ramström

alumn - tidigare student

Läs mer

Programinnehåll

Åk 1

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

37,5%

Medicinsk vetenskap

31%

Vårdpedagogik 12,5%

Folkhälsovetenskap 5%

Professionsblock 12,5%

Åk 2

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

32%

Medicinsk vetenskap

29%

Vårdpedagogik 8%

Folkhälsovetenskap 3%

Professionsblock 25%

Åk 3

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

37,5%

Medicinsk vetenskap 18%

Vårdpedagogik 9%

Folkhälsovetenskap 4%

Professionsblock

14%

Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap

Anneli Sköld

+4621101455

anneli.skold@mdh.se

Tillfällen för detta program

Vårtermin 2021

Studievägledare för programmet

Bostadsgaranti

I Eskilstuna och Västerås erbjuder kommunen bostadsgaranti till inflyttade programstudenter.

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Bostadsgaranti vid MDH

Funderar du på var du ska bo under studietiden? Västerås stad och Eskilstuna kommun garanterar att alla nationella studenter som flyttar till någon av orterna och uppfyller kraven, får bostad.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer