Text

Forskning om undervisning, lärande och bedömning i det flerspråkiga klassrummet

 • Högskolepoäng 7.5 hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Studieort Eskilstuna/Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod SSA243
 • Huvudområde Svenska som andraspråk

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

 • Vårtermin 2022

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2022-01-17 - 2022-06-05 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDH-11113

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  52 hp från ämnet svenska som andraspråk.

  Urval

  Antal högskolepoäng

  Distanskurser i svenska som andraspråk ges utan campusträffar, men det kan förekomma tentamina på plats, gemensamma virtuella träffar samt digitala tentamen/prov under given tidpunkt som du förväntas delta i. Undervisningen sker via lärplattformen Canvas och videokonferenssystem. Som student behöver du ha tillgång till dator med internetuppkoppling och ett headset samt en webbkamera.

Till toppen