Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod SKA130
  • Huvudområde Statsvetenskap

Under denna kurs introduceras de viktigaste byggstenarna inom ämnet internationella relationer. Dagsaktuella frågor inom den internationella politiken analyseras med hjälp av olika teoretiska perspektiv. På så sätt strävar vi efter att få en djupare kunskap kring frågor som förklarar varför det blir krig samt om ett globalt, hållbart samhälle är möjligt.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor

Jörgen Ödalen

021-10 16 29

jorgen.odalen@mdh.se

Till toppen