Text

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap - ämneslärare gy

 • Högskolepoäng 7.5 hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Studieort Eskilstuna
 • Kurskod OAU279

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

 • Hösttermin 2021

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2021-12-13 - 2022-01-16 (heltid 100%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Kurs endast för programstudenter

  Anmälningskod

  MDH-21193

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Eskilstuna

  Särskild behörighet

  90 hp från Ämneslärarprogrammet gymnasiet vari ingår
  - 15 hp Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll för ämneslärare gymnasieskolan,
  - 7,5 hp Utveckling och lärande - ämneslärare gy,
  -7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning 1 - ämneslärare,
  - 30 hp Svenska för ämneslärare eller 30 hp Matematik för ämneslärare, samt
  - 30 hp Engelska för ämneslärare eller 30 hp Svenska som andraspråk för ämneslärare eller 30 hp Teknik för ämneslärare.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Till toppen