Text

Tillämpad matrisanalys

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Västerås
 • Kurskod MAA704
 • Huvudområde Matematik/Tillämpad matematik

Kursen ger en bred kunskap om tillämpningar av matriser och essentiella verktyg inom matrisanalys inom naturvetenskap och ingenjörsämnen. Grundläggande koncepten och viktiga metoder för vidare studier förklaras med hjälp av praktiska exempel från finans, ekonomi, statistik, diskret matematik och relaterade modeller från energiteknik, miljö- och resursoptimering, systemanalys, reglerteknik, datavetenskap och informationsteknologi. Utöver träning  i logiskt och geometriskt tänkande och modellering och beräkning med matriser som är viktiga inom tillämpningar, så kommer tränas även kapaciteten för självständig analys och lösning av matematiska problem och modeller.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

 • Hösttermin 2021

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2021-11-08 - 2022-01-16 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Kurs

  Anmälningskod

  MDH-21156

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Västerås

  Särskild behörighet

  Minst sammanlagt 120 hp i teknik, naturvetenskap, företagsekonomi eller nationalekonomi inklusive Kalkyl, fortsättningskurs, 7,5 hp varav 3,5 hp ska vara avklarade innan kursstart, och Vektoralgebra, grundkurs, 7,5 hp, varav 5 hp ska vara avklarade innan kursstart, eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Till toppen