Prediktiv dataanalys

  • 2.5 hp
  • Avancerad nivå (A1N)
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Akademin för innovation, design och teknik
  • Kurskod: DVA478

Höstterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 49 - 3