Text

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod DVA464
 • Huvudområde Datavetenskap

Denna kurs ger en förståelse av de grundläggande problemen i mjukvarutestning såväl som en solid grund i de praktiska metoderna och verktygen för ett systematiskt och modernt tillvägagångssätt för mjukvarutestning.

Om kursen

Delkurser:

 1. Introduktion till mjukvarutestning och testdesign
 2. Enhetstestning, testdesign och automation
 3. Testning på integrerings- och systemnivå
 4. Statisk och dynamisk analys
 5. Avancerad testdesign

Du lär dig

 • förstå de grundläggande målen, utmaningarna och begränsningarna i mjukvarutestning, samt deras relation till andra mjukvarutekniska aktiviteter, såsom kravhantering, design och implementering
 • att tillämpa de viktigaste etablerade testdesignteknikerna
 • att tillämpa statisk och dynamisk kodanalys
 • översiktligt om mer avancerade testmetoder (såsom modellbaserad testning, mutationstestning och sökbaserad testning), samt om den senaste forskningen inom mjukvarutestning.

Relaterade industriella utmaningar som behandlas i kursen

 • Upptäcka problem tidigare i utvecklingsprocessen och integreringskedjan.
 • Undvika kostnader för kvalitetsbrister.
 • Utvärdera kvaliteten i mjukvara och system samt att veta när den ska sättas i produktion.
 • Förstå problem och luckor i utvecklingsprocessen för kontinuerlig förbättring.

Behörighetskrav

100 hp, varav 70 hp inom teknik eller informatik, inklusive minst 15 hp programmering eller mjukvaruutveckling. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

 • Vårtermin 2021

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2021-01-18 - 2021-06-06 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDH-14022

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  100 hp, varav 70 hp inom teknik eller informatik, inklusive minst 15 hp programmering eller mjukvaruutveckling.
  Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Sökande med minst 12 månader (heltid) dokumenterad yrkeslivserfarenhet från mjukvaruutveckling har företräde, övriga sökande rangordnas efter antal högskolepoäng.

 • Vårtermin 2022

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2022-01-17 - 2022-06-05 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDH-14592

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  100 hp, varav 70 hp inom teknik eller informatik, inklusive minst 15 hp programmering eller mjukvaruutveckling.
  Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Sökande med minst 12 månader (heltid) dokumenterad yrkeslivserfarenhet från mjukvaruutveckling har företräde, övriga sökande rangordnas efter antal högskolepoäng.

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor

Eduard Paul Enoiu

021-10 16 24

eduard.paul.enoiu@mdh.se

Till toppen