Text

Socionom­programmet

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 210  hp
 • home Studieort Eskilstuna
 • access_time Tid 3 1/2 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Grundnivå

Som socionom hjälper du människor i utsatta livssituationer. Du kan till exempel arbeta som kurator till barn och familjer, med ekonomisk hjälp eller med stöd och behandling vid missbruk. Socionomprogrammet förbereder dig för alla typer av socialt arbete. ​

Välkomstbrev till antagna studenter höstterminen 2021

Välkomstbrev Pdf, 61.3 kB.

Information från linjeföreningen Morsan Pdf, 84.2 kB.

”Här får jag verktygen för att kunna göra det jag brinner för”

John Johansson följde sin passion och flyttade från Norberg till Eskilstuna för att nå drömmen om att bli livscoach. Vägen dit går genom socionomprogrammet.

Läs mer

Utbildningen

Du lär dig utföra socialt arbete i förebyggande, stödjande och behandlande syfte. Du lär dig om samspelet mellan människa och samhälle och utvecklar kunskaper för att hjälpa människor i utsatta livssituationer att åstadkomma förändring.

Huvudämnet är socialt arbete, där du varvar teoretiska studier med praktiska och yrkesförberedande moment. Diskussion och reflektion är återkommande kursmoment, vilket ger dig stöd till utveckling på både personlig och professionell nivå.

Verksamhetsförlagda studier (VFU) ger dig möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter på en arbetsplats. VFU genomförs i samverkan med sociala verksamheter i regionen. Observera att din VFU kan vara förlagd till en annan ort än studieorten. Det kan innebära att du måste vara beredd på att resa till eller bo på en annan ort, och själv bekosta detta.


Framtid och jobb

Som socionom möter du människor i utsatta livssituationer. Socionomer finns inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, kriminalvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, frivilligorganisationer, behandlingshem samt verksamheter för äldre och personer som har funktionsnedsättning och då ofta i arbetsledande ställning. Socionomer är också efterfrågade inom den privata sektorn och eget företagande utgör ett växande område för yrkesgruppen.

Du som vill fördjupa dig inom socialt arbete kan efter examen läsa masterprogrammet i socialt arbete. Detta ger en grund för fortsatta studier på forskarutbildningsnivå i socialt arbete.

Enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är 86 procent av MDH:s studenter etablerade på arbetsmarknaden 1-1,5 år efter examen. Med etablerad menar man bland annat att den examinerade inte har varit arbetslös under perioden och har inkomst över en viss nivå.

Programinnehåll

Åk 1

Socialt arbete

100%

Åk 2

Socialt arbete

100%

Åk 3

Socialt arbete

100%

Åk 4

Socialt arbete

100%

Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Universitetsadjunkt i socialt arbete

Ciro Aparicio

016-15 34 49

ciro.aparicio@mdh.se

Tillfällen för detta program

 • Socionomprogrammet, 210 hp

  Omfattning

  210 hp

  Start

  Hösttermin 2021 (start 2021-08-23)

  Tid och tempo

  3 1/2 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDH-42804

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GOM01)

  Programupplägg

  Behörighet

  Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5) eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).

  Urval

  Betyg/högskoleprov

  Examen

  Socionomexamen

Vårtermin 2022

 • Socionomprogrammet, 210 hp

  Omfattning

  210 hp

  Start

  Vårtermin 2022 (start 2022-01-17)

  Tid och tempo

  3 1/2 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDH-52804

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GOM01)

  Programupplägg

  Behörighet

  Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5) eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).

  Urval

  Betyg/högskoleprov

  Examen

  Socionomexamen

Bostadsgaranti

I Eskilstuna och Västerås erbjuder kommunen bostadsgaranti till inflyttade programstudenter.

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Läs mer

”Att utbilda mig är det bästa valet jag gjort”

André Holmgren och Nanna Lännenmäki är två studenter som läser socionomprogrammet vid MDH. De valde utbildningen av helt olika anledningar och vill jobba med två helt olika saker. Men bägge brinner för relationer, samspel mellan människa och samhälle och att hjälpa individer i utsatta och problematiska livssituationer.

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Bostadsgaranti

Funderar du på var du ska bo under studietiden? Västerås stad och Eskilstuna kommun garanterar att alla nationella studenter som flyttar till någon av orterna och uppfyller kraven, får bostad.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer
Till toppen