Text

Rumslig gestaltning - informationsdesign

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 180  hp
 • home Studieort Eskilstuna
 • access_time Tid 3 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Grundnivå

En utbildning för dig som vill designa rum. Alltid med etisk, hållbar och inkluderande design med användaren i fokus. Ofta med koppling till branschen. Du får unik teoretisk och praktisk kunskap. Efter utbildningen är du redo för yrkeslivet som designer inom rumslig gestaltning och kan studera vidare på mastersnivå.

Programmet är stängt för anmälan till HT21.

Kvinnlig student i jeansjacka står framför tegelfasad

Programmets innehåll

Rumslig gestaltning är en designklassad utbildning med informationsdesign som huvudämne, där du lär dig skapa olika inom- och utomhusmiljöer. Efter examen kan du exempelvis framställa utställningar, mötesplatser, mässor, butiksinredningar och kontorskoncept. Även olika typer av 3D-visualiseringar och arkitekturvisualiseringar.

Mer om programmets innehåll

Två manliga studenter sitter vid skrivbord och diskuterar en modell

Projekt och samverkan

Se exempel på studentarbeten, projekt, forskning och samarbeten som genomförts med olika partner.

Mer om projekt och samverkan

Studio och verkstäder

Du har tillgång till studios och verkstäder med möjlighet att exempelvis pröva olika ljussättningar, utställningstekniker, bygga modeller och skissa.

Mer om studio och verkstäder

Kvinnlig student framför blommande körsbärsträd

Så söker du

Du kan söka till programmet med arbetsprover, betyg eller högskoleprov.

Mer om våra arbetsprover

Kvinnlig student i jeansjacka står framför tegelfasad

Framtid och jobb

Efter examen kan du exempelvis arbeta med kontors- och butikskoncept, arkitektur- och konceptvisualiseringar, lokalplanering, utställningar, inredning, mässor, event, grafisk produktion och projektledning eller plugga vidare på masternivå.

Mer om jobb efter utbildningen och framtida studier

Utbildningen

Designförmåga behövs i samhället. Rumslig gestaltning är en designklassad utbildning med informationsdesign som huvudämne. Du lär dig skapa olika inom- och utomhusmiljöer. Efter examen kan du exempelvis jobba med att framställa utställningar, mötesplatser, mässor, butiksinredningar och kontorskoncept. Även olika typer av 3D-visualiseringar och arkitekturvisualiseringar. Utbildningen främjar kreativitet, självständighet, eget utforskande och kritisk- och etisk reflektion. Teori, metod och praktik kombineras för att få förståelse för hur människor upplever, förstår och interagerar med rum och för att designa utifrån människors behov och förutsättningar.

Du kan söka utbildningen med antingen arbetsprover, betyg eller högskoleprov.

Under utbildningen lär du dig hur rum kan gestaltas för att:

 • underlätta orientering i komplexa miljöer
 • stödja människors interaktioner med varandra, de objekt och den teknik som finns i rummet
 • medvetandegöra normer och uppmärksamma angelägna samhällsfrågor
 • skapa tilltalande platser som väcker uppmärksamhet och ger upplevelser
 • stödja tillgänglighet och olika former av aktiviteter

Du studerar bland annat:

 • färg-, form- och perspektivlära, ljud- och ljusdesign
 • retorik, berättarteknik, grafisk form och kommunikationsteori
 • teorier om interaktion, kognition och perception
 • samspelet mellan bild, text, rum, grafisk form och olika medier

För att forma, kommunicera och utveckla designidéer tränar du dig i:

 • metoder för idégenerering, konceptutveckling, visualisering och presentation
 • analoga och digitala skiss- och modelltekniker
 • 3D-visualiseringsprogram som SketchUp och Shaderlight samt 3D-printning
 • konstruktion och material
 • bild- och layoutprogram som Photoshop,Illustrator och InDesign

För att kunna driva designprocesser lär du dig:

 • kartlägga och analysera användarnas behov
 • testa och utvärdera design
 • DesignThinking och att projektleda designprojekt
 • hur en designer kan påverka med sin design

Undervisning

Undervisningen sker i vår designstudio, föreläsningssalar och digitala miljöer. Ofta i ett nära samarbete mellan lärare och studenter samt branschen. Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, laborationer, studioundervisning, workshoppar, seminarier och handledning. Vissa kurser och projekt genomförs tillsammans med designstudenter på programmen Interaktionsdesign, Informativ illustration och Textdesign.

Dina lärare har specialkompetens inom exempelvis arkitektur, designforskning, utställningsproduktion, konst, grafisk form, konstruktion och animation.

Studio och verkstäder

Du har tillgång till studios med möjlighet att exempelvis pröva olika ljussättningar, utställningstekniker, bygga modeller och skissa. Du har även tillgång till trä-, metall- och prototypverkstäder med 3D-printutrustning. Det finns också ett UserExperience-lab och ett printerrum för utskrift av stora bilder och plotter.

Koppling till branschen

Du möter branschen genom gästföreläsare, workshoppar och skarpa projekt med näringsliv, myndigheter,designföretag och organisationer. Både nationella och internationella. Under tio veckor sker utbildningen utanför campus. Du lär dig mer om din framtida yrkesroll genom att praktisera på ett företag eller organisation inom branschen. Det är även vanligt att studenter genomför sina examensarbeten i samverkan med olika verksamheter. Du har också möjlighet att studera utomlands.

 

Framtid och jobb

Efter utbildningen har du en filosofiekandidatexamen i Informationsdesign med inriktning rumslig gestaltning. Efter examen kan du exempelvis arbeta med kontors- och butikskoncept, arkitektur- och konceptvisualiseringar, lokalplanering, utställningar, inredning, mässor, event, grafisk produktion och projektledning. Våra tidigare studenter finns bland annat på inrednings- och designföretag, kommunikationsavdelningar, möbelföretag, arkitekturkontor, museer, industriföretag och myndigheter. Flera driver även egna designföretag.

Du kan också studera vidare, exempelvis på vårt internationella mastersprogram Innovation och design.

Enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är 86 procent av MDH:s studenter etablerade på arbetsmarknaden 1-1,5 år efter examen. Med etablerad menar man bland annat att den examinerade inte har varit arbetslös under perioden och har inkomst över en viss nivå.

Arbetsprover

Du kan söka till programmet med antingen arbetsprover, betyg eller högskoleprov.

Läs mer om våra arbetsprover för hösten 2021

Programinnehåll

Åk 1

Informationsdesign - gemensamma kurser med andra designstudenter

 • Introduktion till informationsdesign, 7,5 hp
 • Planerad kommunikation, 7,5 hp
 • Grafisk form - grundkurs, 7,5 hp
 • Kognition, interaktion och informationsdesign, 7,5 hp

Informationsdesign - med inriktning mot rumslig gestaltning

 • Introduktion till Rumslig gestaltning, 7,5 hp
 • Digitala och analoga visualiseringstekniker, 15 hp
 • Rumsligheter, 7,5 hp

Åk 2

Informationsdesign - gemensamma kurser med andra designstudenter

 • Retorik och berättarteknik, 7,5 hp
 • Vetenskap och design, 7,5 hp

Informationsdesign - med inriktning mot rumslig gestaltning

 • Konstruktion, material och 3D, 15 hp
 • Utställningar och berättande, 7,5 hp
 • Ljus och ljud, 7,5 hp
 • Plats, rum och rörelse - utomhus, 15 hp

Åk 3

Informationsdesign - gemensamma kurser med andra designstudenter

 • Examensarbete i informationsdesign, 17,5 hp
 • Forskningsprocesser, 5 hp

Informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning

 • Rumslig gestaltning - fördjupning, 7,5 hp
 • Projektledning för designprojekt, 15 hp

Valbara kurser

 • Verksamhetsförlagd informationsdesign, 15 hp
 • Multimodal informationsdesign, 15 hp

Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Universitetsadjunkt

Mia Sas

016-15 51 31

mia.sas@mdh.se

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2021

 • Rumslig gestaltning - informationsdesign, 180 hp

  Omfattning

  180 hp

  Start

  Hösttermin 2021 (start 2021-08-30)

  Tid och tempo

  3 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDH-44812

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (DKE21)

  Programupplägg

  Behörighet

  Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6) eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6).

  Urval

  För en tredjedel av platserna tillämpas alternativt urval, arbetsprover. För resterande platser tillämpas betyg/högskoleprov.

  Examen

  Kandidatexamen / Bachelor's degree

Studievägledare för programmet

Bostadsgaranti

I Eskilstuna och Västerås erbjuder kommunen bostadsgaranti till inflyttade programstudenter.

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Projekt och samverkan

Studentprojekt

På programmet Rumslig gestaltning – Informationsdesign skapar studenter artefakter och gestaltningar utifrån olika material, tekniker och arbetsmetoder. Artefakterna och gestaltningarna tas fram både individuellt och i grupp, och mycket av det som skapas sker i samverkan med externa uppdragsgivare.

Läs mer

MDH-studenter lyser upp Nattljus

Under ljusfestivalen Nattljus, lystes stadsparken i Eskilstuna upp av ljusinstallationer som tagits fram av studenter på programmet Rumslig gestaltning.

Läs mer

Uppskattat designsamarbete mellan MDH och länsmuseet

I flera år har MDH:s utbildningar inom informationsdesign och Västmanlands läns museum samverkat i en rad olika designprojekt. Något som varit nyttigt och lärorikt för såväl studenter som för muséet.

Läs mer

Läs mer

Rumsliga miljöer som kommunicerar med människan

Design, inredning och arkitektur är områden som Yasmine El-Zein alltid haft ett intresse för och något hon vill satsa på i framtiden. Hon började plugga rumslig gestaltning på MDH i Eskilstuna för att lära sig skapa funktionella, hållbara och tillgängliga rumsliga miljöer som kommunicerar med människan.

Läs mer

Så kan design påverka hur du tolkar information

Hur vi tolkar, förstår och agerar utifrån information vi får påverkas av flera olika omständigheter. Carina Söderlund, forskare i informationsdesign och visuell kommunikation, förklarar hur vi påverkas av utformningen.

Läs mer

Han skapar rum där all inredning samspelar och fyller ett syfte

Ricardo Ramirez tankar om att bli trädgårdsmästare fick honom att öppna ögonen för programmet rumslig gestaltning-informationsdesign.

Läs mer

Andra program som kan intressera dig

Informativ illustration

En designklassad utbildning för dig som vill jobba med illustration, grafisk design och kommunikation, som exempelvis illustratör, informationsgrafiker och grafisk formgivare. Här lär du dig att kommunicera med hjälp av visualiseringar och arbetar med vetenskap- och teknikillustration, informationsgrafik, 3D-visualisering samt konceptbilder.

Läs mer

Interaktions-design

En designklassad utbildning för dig som vill jobba som exempelvis interaktionsdesigner, användbarhetsdesigner, förändringsledare, projektledare eller UX-designer. Här lär du dig att designa tekniska gränssnitt med fokus på användarupplevelsen.

Läs mer

Textdesign

Textdesign är en utbildning för dig som har goda kunskaper i det svenska språket och vill arbeta med texter, till exempel som kommunikatör, copywriter, webbredaktör, teknikkommunikatör eller formgivare. Här får du skriva och formge texter och informationsmaterial för olika medier och målgrupper.

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Bostadsgaranti

Funderar du på var du ska bo under studietiden? Västerås stad och Eskilstuna kommun garanterar att alla nationella studenter som flyttar till någon av orterna och uppfyller kraven, får bostad.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer
Till toppen