Text

Rumslig gestaltning - informationsdesign

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 180  hp
 • home Studieort Eskilstuna
 • access_time Tid 3 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Grundnivå

En utbildning för dig som vill designa rum. Alltid med etisk, hållbar och inkluderande design med användaren i fokus. Ofta med koppling till branschen. Du får unik teoretisk och praktisk kunskap. Efter utbildningen är du redo för yrkeslivet som designer inom rumslig gestaltning och kan studera vidare på mastersnivå.

Studentprojekt

På programmet Rumslig gestaltning – Informationsdesign skapar studenter artefakter och gestaltningar utifrån olika material, tekniker och arbetsmetoder. Artefakterna och gestaltningarna tas fram både individuellt och i grupp, och mycket av det som skapas sker i samverkan med externa uppdragsgivare.

Läs mer

Utbildningen

Designförmåga behövs i samhället. Rumslig gestaltning är en designklassad utbildning med informationsdesign som huvudämne. Du lär dig skapa olika inom- och utomhusmiljöer. Efter examen kan du exempelvis jobba med att framställa utställningar, mötesplatser, mässor, butiksinredningar och kontorskoncept. Även olika typer av 3D-visualiseringar och arkitekturvisualiseringar. Utbildningen främjar kreativitet, självständighet, eget utforskande och kritisk- och etisk reflektion. Teori, metod och praktik kombineras för att få förståelse för hur människor upplever, förstår och interagerar med rum och för att designa utifrån människors behov och förutsättningar.

Du kan söka utbildningen med antingen arbetsprover, betyg eller högskoleprov.

Under utbildningen lär du dig hur rum kan gestaltas för att:

 • underlätta orientering i komplexa miljöer
 • stödja människors interaktioner med varandra, de objekt och den teknik som finns i rummet
 • medvetandegöra normer och uppmärksamma angelägna samhällsfrågor
 • skapa tilltalande platser som väcker uppmärksamhet och ger upplevelser

Du studerar bland annat:

 • färg-, form- och perspektivlära, ljud- och ljusdesign
 • retorik, berättarteknik, grafisk form och kommunikationsteori
 • teorier om interaktion, kognition och perception
 • samspelet mellan bild, text, rum, grafisk form och olika medier

För att forma, kommunicera och utveckla designidéer tränar du dig i:

 • metoder för idégenerering, konceptutveckling, visualisering och presentation
 • analoga och digitala skiss- och modelltekniker
 • 3D-visualiseringsprogram som SketchUp och Shaderlight samt 3D-printning
 • konstruktion och material
 • bild- och layoutprogram som Photoshop,Illustrator och InDesign

För att kunna driva designprocesser lär du dig:

 • kartlägga ochanalysera användarnas behov
 • testa och utvärdera design
 • DesignThinking och att projektleda designprojekt
 • hur en designer kan påverka med sin design

Undervisning

Undervisningen sker i vår designstudio, föreläsningssalar och digitala miljöer. Ofta i ett nära samarbete mellan lärare och studenter samt branschen. Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, laborationer, studioundervisning, workshoppar, seminarier och handledning. Vissa kurser och projekt genomförs tillsammans med designstudenter på programmen Interaktionsdesign, Informativ illustration och Textdesign.

Dina lärare har specialkompetens inom exempelvis arkitektur, designforskning, utställningsproduktion, konst, grafisk form, konstruktion och animation.

Studio och verkstäder

Du har tillgång till studios med möjlighet att exempelvis pröva olika ljussättningar, utställningstekniker, bygga modeller och skissa. Du har även tillgång till trä-, metall- och prototypverkstäder med 3D-printutrustning. Det finns också ett UserExperience-lab och ett printerrum för utskrift av stora bilder och plotter.

Koppling till branschen

Du möter branschen genom gästföreläsare, workshoppar och skarpa projekt med näringsliv, myndigheter,designföretag och organisationer. Både nationella och internationella. Under tio veckor sker utbildningen utanför campus. Du lär dig mer om din framtida yrkesroll genom att praktisera på ett företag eller organisation inom branschen. Det är även vanligt att studenter genomför sina examensarbeten i samverkan med olika verksamheter. Du har också möjlighet att studera utomlands.


Framtid och jobb

Efter utbildningen har du en filosofiekandidatexamen i Informationsdesign med inriktning rumslig gestaltning. Efter examen kan du exempelvis arbeta med kontors- och butikskoncept, arkitektur- och konceptvisualiseringar, lokalplanering, utställningar, inredning, mässor, event, grafisk produktion och projektledning. Våra tidigare studenter finns bland annat på inrednings- och designföretag, kommunikationsavdelningar, möbelföretag, arkitekturkontor, museer, industriföretag och myndigheter. Flera driver även egna designföretag.

Du kan också studera vidare, exempelvis på vårt internationella mastersprogram Innovation och design.

Enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är 86 procent av MDH:s studenter etablerade på arbetsmarknaden 1-1,5 år efter examen. Med etablerad menar man bland annat att den examinerade inte har varit arbetslös under perioden och har inkomst över en viss nivå.

Arbetsprover

Du kan söka till programmet med antingen arbetsprover, betyg eller högskoleprov. Läs mer om våra arbetsprover.

Läs mer

Programinnehåll

Åk 1

Informationsdesign

50%

Informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning

50%

Åk 2

Informationsdesign

25%

Informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning

75%

Åk 3

Informationsdesign

37.5%

Informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning

37.5%

Valbart

25%

Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Universitetsadjunkt

Mia Sas

016-15 51 31

mia.sas@mdh.se

Tillfällen för detta program

 • Rumslig gestaltning - informationsdesign, 180 hp

  Omfattning

  180 hp

  Start

  Hösttermin 2020 (start 2020-08-31)

  Tid och tempo

  3 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDH-44812

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (DKE21)

  Programupplägg

  Behörighet

  Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6) eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6).

  Urval

  För en tredjedel av platserna tillämpas alternativt urval, arbetsprover. För resterande platser tillämpas betyg/högskoleprov.

  Examen

  Kandidatexamen

Hösttermin 2021

 • Rumslig gestaltning - informationsdesign, 180 hp

  Omfattning

  180 hp

  Start

  Hösttermin 2021 (start 2021-08-30)

  Tid och tempo

  3 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDH-44812

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (DKE21)

  Behörighet

  Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6) eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6).

  Urval

  För en tredjedel av platserna tillämpas alternativt urval, arbetsprover. För resterande platser tillämpas betyg/högskoleprov.

  Examen

  Kandidatexamen

Studievägledare för programmet

Bostadsgaranti

I Eskilstuna och Västerås erbjuder kommunen bostadsgaranti till inflyttade programstudenter.

Läs mer

Han skapar rum där all inredning samspelar och fyller ett syfte

Ricardo Ramirez tankar om att bli trädgårdsmästare fick honom att öppna ögonen för programmet rumslig gestaltning-informationsdesign.

Läs mer

”De skarpa projekten förberedde mig inför arbetsmarknaden”

Hösten 2017 skapade studenter på programmet Rumslig gestaltning en utställning för att uppmärksamma FN:s globala hållbarhetsmål om hållbar konsumtion och produktion. Utställningen visades på konferensen High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF), i New York.

Läs mer

MDH-studenter lyser upp Nattljus

Under ljusfestivalen Nattljus, lystes stadsparken i Eskilstuna upp av ljusinstallationer som tagits fram av studenter på programmet Rumslig gestaltning.

Läs mer

”Det var oväntat, men väldigt roligt!”

MDH-studenten Lizette Yagos artefakt, ”Off the menu”, har köpts in av Naturvårdsverket och har överlämnats som en gåva och stafettpinne till Konsumentverket. Artefakten togs fram i projektet ”Sustainability Creation”, som ingår i MDH-kursen ”Kreativitet och idé”.

Läs mer

Andra program som kan intressera dig

Informativ illustration

En designklassad utbildning för dig som vill jobba med illustration, grafisk design och kommunikation, som exempelvis illustratör, informationsgrafiker och grafisk formgivare. Här lär du dig att kommunicera med hjälp av visualiseringar och arbetar med vetenskap- och teknikillustration, informationsgrafik, 3D-visualisering samt konceptbilder.

Läs mer

Interaktions-design

En designklassad utbildning för dig som vill jobba som exempelvis interaktionsdesigner, användbarhetsdesigner, förändringsledare, projektledare eller UX-designer. Här lär du dig att designa tekniska gränssnitt med fokus på användarupplevelsen.

Läs mer

Textdesign

Textdesign är en utbildning för dig som har goda kunskaper i det svenska språket och vill arbeta med texter, till exempel som kommunikatör, copywriter, webbredaktör, teknikkommunikatör eller formgivare. Här får du skriva och formge texter och informationsmaterial för olika medier och målgrupper.

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Bostadsgaranti

Funderar du på var du ska bo under studietiden? Västerås stad och Eskilstuna kommun garanterar att alla nationella studenter som flyttar till någon av orterna och uppfyller kraven, får bostad.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer
Till toppen