Text

Ämneslärar­programmet gymnasieskola

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 300 / 330  hp
 • home Studieort Eskilstuna
 • access_time Tid 5 -5 1/2 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Grundnivå

Som ämneslärare undervisar du i ett eller flera ämnen du är intresserad av, antingen på gymnasiet eller i årskurs 7–9. Under utbildningen får du, förutom djupa ämneskunskaper, både teoretiska och praktiska verktyg att använda i din yrkesroll. Bli en förebild för unga, och en del i att forma deras framtid.

format_quote

MDH-alumnen Malin Gill är Sveriges bästa språkutvecklare

Malin Gill

Sveriges bästa språkutvecklare

Läs mer

Utbildningen

Vid MDH tar du del av en erfarenhets- och forskningsbaserad lärarutbildning som gör dig väl rustad för ditt framtida yrkesliv. Högskolan har lång erfarenhet av lärarutbildning och ett särskilt gott och väl utvecklat samarbete med skolor i regionen, där du handleds av erfarna och skickliga lärare i de ämnen du valt, vilket stärker kvaliteten på utbildningen.

Att arbeta som ämneslärare innebär att du kan möta elever från tidiga tonår till vuxen ålder. Du vägleder och stöttar eleverna, får dem att upptäcka glädjen i just dina ämnen och bidrar till att utveckla dem till självständiga och kritiskt tänkande människor.

För att kunna leda ämnesundervisning behöver du djupa ämneskunskaper. Du studerar även ämnesdidaktik, som handlar om hur du undervisar i dina ämnen. Utbildningen till ämneslärare utgörs till största delen av ämnesstudier, där du fördjupar dig i två av gymnasieskolans undervisningsämnen utifrån förutbestämda ämneskombinationer: svenska/engelska eller svenska/svenska som andraspråk.

Under utbildningen lär du dig även sådant som är centralt kopplat till din yrkesroll, som lärare. Du läser exempelvis om sociala relationer, ledarskap, bedömning och betygsättning, skolans organisation och styrdokument och om lärarens samhällsuppdrag.

En viktig del av lärarutbildningen är den verksamhetsförlagda utbildning (VFU) där du får använda dina teoretiska kunskaper i praktiken. Under VFU:n får du chans att utvecklas i lärarrollen, under ledning av erfarna och utbildade lärare. Du tillbringar sammanlagt 20 veckor på en övningsskola, där du möter elever på både högstadiet och gymnasiet. Du har kontinuerlig kontakt med din övningsskola även i andra kurser, vilket innebär att du lär dig planera, genomföra och utvärdera din undervisning redan under studietiden.

MDH har avtal med kommunerna Eskilstuna, Västerås och Köping, vilket innebär att du som student blir placerad i en av dessa kommuner när du genomför din VFU.

Kurserna i ämneslärarprogrammet läser du i huvudsak på campus i Eskilstuna.


Framtid och jobb

Som ämneslärare kommer du att vara eftertraktad på arbetsmarknaden. Det är ett bristyrke inom flera ämnen och din VFU ger möjlighet att knyta viktiga kontakter. Din examen gör dig behörig att arbeta antingen i grundskolans årskurs 7–9 eller i gymnasieskolan. Tjänster som lektor och förstelärare gör det möjligt att göra karriär som lärare. För den som vill går det även att läsa vidare längre fram, till exempelvis specialpedagog eller speciallärare. Efter din examen finns det möjlighet att söka till forskarutbildning inom didaktik.

Ta del av alla våra lärarutbildningar


Programinnehåll

Åk 1

Utbildningsvetenskaplig kärna

37,5%

Verksamhetsförlagd utbildning 12,5%

Ämnesstudier Valbart Svenska/ Matematik

50%

Åk 2

Ämnesstudier Valbart Engelska/ Svenska som andraspråk/ Samhällskunskap/ Teknik

100%

Åk 3

Utbildningsvetenskaplig kärna

37,5%

Verksamhetsförlagd utbildning 12,5%

Ämnesstudier Valbart Svenska/ Matematik

50%

Åk 4

Utbildningsvetenskaplig kärna

25%

Ämnesstudier Valbart Svenska/ Matematik

75%

Åk 5

Ämnesstudier Valbart Engelska/ Svenska som andraspråk/ Samhällskunskap/ Teknik

50%

Ämnesstudier Valbart Svenska med examensarbete/ Matematik med verksamhetsförlagd utbildning

50%

Åk 6*

Ämnesstudier Samhällskunskap

50%

 

*Gäller enbart ämneskombinationen
Svenska 120 hp/Samhällskunskap 120 hp

Tillfällen för detta program

 • Ämneskombination: Svenska/Svenska som andraspråk (GAM02), 300 hp

  Omfattning

  300 hp

  Start

  Hösttermin 2020 (start 2020-08-31)

  Tid och tempo

  5 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDH-41828

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GAM02)

  Programupplägg

  Behörighet

  Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 c) eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 c).

  Urval

  Betyg/högskoleprov

  Examen

  Ämneslärarexamen

 • Ämneskombination: Svenska/Engelska (GAM02), 300 hp

  Omfattning

  300 hp

  Start

  Hösttermin 2020 (start 2020-08-31)

  Tid och tempo

  5 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDH-41827

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GAM02)

  Programupplägg

  Behörighet

  Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 c) eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 c).

  Urval

  Betyg/högskoleprov

  Examen

  Ämneslärarexamen

 • Ämneskombination: Svenska/Samhällskunskap (GAM02), 330 hp

  Inställt programtillfälle

  Omfattning

  330 hp

  Start

  Hösttermin 2020 (start 2020-08-31)

  Tid och tempo

  5 1/2 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDH-41832

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GAM02)

  Programupplägg

  Behörighet

  Engelska B, Samhällskunskap B, Matematik B (områdesbehörighet 6 c) eller Engelska 6, Samhällskunskap 2, Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet A6 c).

  Urval

  Betyg/högskoleprov

  Examen

  Ämneslärarexamen

Hösttermin 2021

 • Ämneskombination: Svenska/Svenska som andraspråk (GAM02), 300 hp

  Omfattning

  300 hp

  Start

  Hösttermin 2021 (start 2021-08-30)

  Tid och tempo

  5 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDH-41828

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GAM02)

  Behörighet

  Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 c) eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 c).

  Urval

  Betyg/högskoleprov

  Examen

  Ämneslärarexamen

 • Ämneskombination: Svenska/Engelska (GAM02), 300 hp

  Omfattning

  300 hp

  Start

  Hösttermin 2021 (start 2021-08-30)

  Tid och tempo

  5 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDH-41827

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GAM02)

  Behörighet

  Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 c) eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 c).

  Urval

  Betyg/högskoleprov

  Examen

  Ämneslärarexamen

Studievägledare för programmet

Bostadsgaranti

I Eskilstuna och Västerås erbjuder kommunen bostadsgaranti till inflyttade programstudenter.

Läs mer

"Jag vill ha ett klimat i klassrummet där det är öppet för dialog"

Under den stora flyktingströmmen till Sverige 2015 arbetade Sebastian Kemdal med att lära nyanlända ungdomar grundläggande svenska. Han fastnade för yrket, och bestämde sig för att satsa på en karriär inom skolan. Nu har 28-åringen två terminer kvar på ämneslärarprogrammet vid MDH.

Läs mer

Sveriges bästa lärare tipsar - så lär sig elever bäst

För att elever ska kunna lära sig på bästa sätt behöver lärare skapa en trygg och positiv lärandemiljö i klassrummet. Vår tidigare student, högstadieläraren, Vedran Maras har fått utmärkelsen ”Sveriges bästa lärare”. Här delar han med sig av sina bästa tips.

Läs mer

Viktigt att värna om modersmål

Forskningen visar entydigt att goda kunskaper i modersmål gynnar utvecklingen av andra språk och lärandet i skolan. Tillgång till modersmål anses även vara en mänsklig rättighet. Utbilda dig inom svenska som andraspråk och gör skillnad för elever med annat modersmål än svenska.

Läs mer

Liknande utbildningar

Kompletterande pedagogisk utbildning - en annan väg till att bli ämneslärare

En kort distansutbildning för dig som har högskolepoäng i skolämnen men saknar lärarbehörighet. Utbildningen kombinerar teoretiska kurser med praktisk erfarenhet på en grund- eller gymnasieskola. Är du redan anställd som lärare kan du genomföra din VFU på din skola.

Läs mer

Våra lärarutbildningar

Läs mer om våra lärarutbildningar

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Bostadsgaranti

Funderar du på var du ska bo under studietiden? Västerås stad och Eskilstuna kommun garanterar att alla nationella studenter som flyttar till någon av orterna och uppfyller kraven, får bostad.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer
Till toppen