Att lära på sitt andraspråk

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G1F)
  • Huvudområde: Svenska som andraspråk
  • Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
  • Kurskod: SSA223

Kursens syfte är att ge kunskaper om vad det innebär för barn och vuxna att lära sig genom sitt andraspråk samt att behandla språkets roll för kunskapsutvecklingen.

Vårterminen 2019, Eskilstuna, vecka 4 - 13