Att lära på sitt andraspråk

  • Högskolepoäng 7.5  HP
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Plats Distans utan obligatoriska träffar/Eskilstuna
  • Kurskod SSA223
  • Huvudområde Svenska som andraspråk

Kursens syfte är att ge kunskaper om vad det innebär för barn och vuxna att lära sig genom sitt andraspråk samt att behandla språkets roll för kunskapsutvecklingen.

Tillfällen för denna kurs