Grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G1N)
  • Huvudområde: Svenska som andraspråk
  • Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
  • Kurskod: SSA219

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om det svenskan språkets struktur i ett tvärspråkligt perspektiv.

Vårterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 4 - 23