Text

Grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv

  • Högskolepoäng 7.5  HP
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Plats Eskilstuna/Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod SSA219
  • Huvudområde Svenska som andraspråk

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om det svenskan språkets struktur i ett tvärspråkligt perspektiv.

 

Tillfällen för denna kurs