Text

Litteratur och flerspråkighet

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod SSA002
  • Huvudområde Svenska som andraspråk

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2022

Till toppen