Text

Svensk och jämförande politik

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod SKA128
  • Huvudområde Statsvetenskap

I denna kurs ges en introduktion till Sveriges politiska kultur och Sveriges politiska system. Under kursen sätter vi oss in i de särdrag som kännetecknar svensk politik. Genom jämförelser med andra länders politiska system skapar vi en fördjupad kunskap om vad som gör den svenska politiken speciell. Diskussioner kring dagsaktuella politiska frågor är ett viktigt inslag under kursen.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor i statsvetenskap/docent

Joakim Johansson

021-10 73 31

joakim.johansson@mdh.se

Till toppen