Text

Familjekonflikter, kvinnomisshandel och hedersrelaterat våld

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod SAA041
  • Huvudområde Socialt arbete

Familjekonflikter och kvinnomisshandel inom svenska och invandrade familjer inklusive hedersrelaterat våld, är ett allvarligt samhällsproblem. Av professionella inom olika samhällssektorer, socialtjänst, hälso- och sjukvård, krävs gedigna kunskaper för att kunna hantera våldsutövning och dess konsekvenser. Kursens fokus ligger på teoretiska kunskaper och förklaringsmodeller där våld analyseras utifrån begrepp som klass, kön, ålder, etnicitet och kulturell bakgrund. Genom kursen erhåller du en kunskapsmässig grund för att kunna utveckla strategier för konflikthantering och bemötande av våld.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2020