Text

Arbetslivet som vetenskapligt fält I

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod PSA318
  • Huvudområde Arbetslivsvetenskap

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2020