Text

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare 4-6

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna/Västerås
  • Kurskod OAU249

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Till toppen