Didaktiska forskningsmiljöer - en fördjupning

  • 7.5 hp
  • Avancerad nivå (A1F)
  • Huvudområde: Didaktik
  • Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
  • Kurskod: OAU074

Vårterminen 2019, Eskilstuna, vecka 4 - 23