Biomassa som energikälla

  • 7.5 hp
  • Avancerad nivå (A1N)
  • Huvudområde: Miljöteknik
  • Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
  • Kurskod: MTK311

Med en ökad efterfrågan på energi och det ökande hotet om klimatförändringar, är biomassa en viktig källa till förnybar energi. Kursen ger kunskap om bio-baserade energikällor, tillgänglighet, potential och kontroll av bioenergi, samt miljökonsekvenserna av bioenergi. Livscykelanalys introduceras som ett verktyg för att bestämma livskraft av olika tekniker inom bioenergi.

Höstterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 36 - 45