Energi och klimat

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G2F)
  • Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
  • Kurskod: MTK202

Att energiomvandling av främst fossila bränslen har en stor klimatpåverkan är allmänt känt. Kursen behandlar energisystemets påverkan på klimatförändringar, fysikaliska och kemiska processer relaterade till atmosfären, luftkvalitet, våt- och torrdeposition, samt åtgärder för minskad effekt av energiomvandling på klimatet kommer beröras.

Vårterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 14 - 23