Analytisk finans II

  • 7.5 hp
  • Avancerad nivå (A1F)
  • Huvudområde: Matematik/Tillämpad matematik
  • Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
  • Kurskod: MMA708

Höstterminen 2019, Västerås, vecka 46 - 3