Text

Datoralgebra med tillämpningar

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod MAA155
  • Huvudområde Matematik/Tillämpad matematik

Kursen syftar till att ge studenten en introduktion till algoritmer och bakomliggande teori som kan användas för att genomföra algebraiska beräkningar på dator, samt att introducera något datoralgebrasystem som används i praktiken.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Till toppen