Det otäcka - skräck och litteratur

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G1N)
  • Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
  • Kurskod: LIA028

Vårterminen 2020, Ortsoberoende, vecka 4 - 23