Text

Huvudinstrument fortsättningskurs 1 för sångare

  • Högskolepoäng 15  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod KMI123

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att tillägna sig fördjupade kunskaper och färdigheter gällande musikalisk tolkning samt scenisk gestaltning av text och musik. Kursen syftar också till att ge studenten möjlighet att fördjupa och utveckla sitt konstnärliga uttryck mot ett alltmer personligt och självständigt förhållningssätt.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor /Avdelningschef

Staffan Sandström

021-10 14 26

staffan.sandstrom@mdh.se

Till toppen