Text

  • Högskolepoäng 30  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod KMI032
  • Huvudområde Kammarmusik

Kursens syfte är att ytterligare fördjupa de instrumentala, musikaliska och teoretiska kunskaperna, samt att vidareutveckla ett individuellt konstnärligt uttryck. Vidare syftar kursen till att ge en ytterligare fördjupad förståelse och analytiska färdigheter i musikteori och musikhistoria.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor /Avdelningschef

Staffan Sandström

021-10 14 26

staffan.sandstrom@mdh.se

Till toppen