Additiva tillverkningsprocesser II; Innovativ tillverkning

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G1F) Grundnivå (G1F)
  • Huvudområde: Produkt- och processutveckling Innovationsteknik
  • Akademin för innovation, design och teknik
  • Kurskod: INO241

Vårterminen 2019, Eskilstuna, vecka 14 - 23