Framtid och scenariodesign

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G1F)
  • Huvudområde: Innovationsteknik
  • Akademin för innovation, design och teknik
  • Kurskod: INO236

Denna kurs är för alla som vill fördjupa sina framtids- och omvärldskunskaper. Scenarios är ett verktyg för förståelse och beslutsfattande i bland annat innovationsprocesser. En bra bakgrund kan vara grundkurser i Trendspaning eller Omvärldsanalys som innovationsteknik. Kursen kan med fördel tillämpas i egen verksamhet eller yrke. Du jobbar med att ta fram egna scenarios, förstå uppbyggnad och hur scenarios kan kommuniceras till andra.

Vårterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 4 - 23