Text

  • Högskolepoäng 4.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod INO111
  • Huvudområde Innovationsteknik

Det här lär jag mig 
Att skapa nytt, genomföra utvecklingsarbete och lösa utmaningar är en del av yrkeslivets vardag.  Med utgångspunkt i teorier om innovation, ger kursen en introduktion till innovation och processer för att arbeta med innovationsledning. Den ger en översikt till centrala delar i ämnet och kopplar teoretisk kunskap till organisationers och samhällets förmåga att skapa innovation i praktiken. 

Det här gör vi 
Föreläsningarna ger kunskap om grundläggande begrepp och teorier inom innovationsteknik. Kursen sker i seminarieform, där du skriftligt besvarar frågor på kurslitteraturen som sedan redovisas och diskuteras på seminarier.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2020

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt Innovationsteknik

Mona Tjernberg

+4616155188

mona.tjernberg@mdh.se