Text

Examensarbete på avancerad nivå i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin, master

  • Högskolepoäng 15 hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod FYS050
  • Huvudområde Fysioterapi

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Till toppen