Text

Mätmetoder i strömning och värmeöverföring

 • Högskolepoäng 2.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod ERA316
 • Huvudområde Energiteknik

För ingenjörer och forskare som vill förstå experimentella mätningar i vätskor kan denna kurs ge en överblick över ämnet på ett snabbt och effektivt sätt.

Om kursen

Experiment med vätskor är coolt! Och det kan vara hett också!
Hur mäter man hastighet, tryck och temperatur? Vilka parametrar kan man mäta exakt? Hur kan man använda lasrar för att mäta hastighet?

I kursen kommer vi att diskutera behovet av experimentella mätningar inom strömningsmekanik och värmeöverföring, vilka utmaningar som finns samt hur man väljer den bästa metoden för respektive tillämpning. Du kommer att lära dig om de vanligaste metoderna för att mäta flödet av gaser och vätskor. Du kommer även att lära dig om mätmetoder för värmeöverföring, vilken är relevant för kylning av elektriska komponenter och högtemperaturdelar i små och stora motorer för kraftproduktion.

Kursen täcker olika intrusiva- och icke-intrusiva metoder för mätning av nyckelparametrar som tryck, hastighet, temperatur och kommer att belysa de grundläggande fenomen som de olika mätmetoderna bygger på. Betydelsen av tillförlitliga experimentella mätningar och mätosäkerheter och repeterbarhet kommer även att behandlas i kursen.

Kursen kommer att pågå under sex veckor, mellan 8 november och 19 december. Den förväntade arbetsinsatsen för att genomföra kursen är 60 klocktimmar. Kursens första vecka är en introduktionsvecka, därefter en modul per vecka med korta beräkningsuppgifter och diskussioner. Näst sista veckan ägnas åt inlämningsuppgiften och den sista veckan ägnas åt tentamen samt sista seminarium. Kontakta läraren för att diskutera möjligheterna att läsa kursen på en annan fart eller om kursens tidpunkt utgör ett problem.

Du kan även läsa kursen i Industriell processtyrning, vilket hjälper dig att se hur man kan använda data från mätningar och beräkningar för att styra en industriell process.

Du kommer att lära dig att

 • Beskriva vanligen använda mätmetoder i strömningsmekanik och värmeöverföring och jämföra grundläggande principer bakom dessa metoder
 • Argumentera för vikten av experimentella mätningar och mätosäkerhet och repeterbarhet
 • Förklara utmaningarna och begränsningarna för olika mättekniker och rangordna parametrarna i enlighet med mätnoggrannhet
 • Välja och motivera den mest lämpliga mättekniken för en specifik tillämpning inom strömning och värmeöverföring.

Särskild behörighet

120 hp varav 90 hp inom teknik och/eller naturvetenskap och 7,5 hp i matematik. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska


Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

 • Hösttermin 2021

  Omfattning

  2.5 hp

  Tid

  2021-11-08 - 2022-01-16 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Kurs

  Anmälningskod

  MDH-23023

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  120 hp varav 90 hp inom teknik och/eller naturvetenskap och 7,5 hp i matematik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Till toppen