Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod ERA114
  • Huvudområde Energiteknik

Sedan mer än 50 år tillbaka är vattenkraften i Sverige den största och viktigaste elproduktionsformen. Av Sveriges ca 160 TWh kommer 65-74 TWh från vattenkraft. Mängden varierar över åren. För 20 år sedan var vindkraften marginell, men idag (2020/2021) produceras drygt 20 TWh el genom vindkraft per år, och långsiktigt räknar energimyndigheten med 80-100 TWh vindkraft. 80% planeras på land, resten till havs. Elen skall bla användas till att producera fossilfritt stål, batterier mm.
I kursen ERA114 går vi igenom teorin för hur vindkraft och vattenkraft fungerar. Hur ser en optimal turbin ut, och hur skall ett helt system designas, där vi inkluderar placering, överföring från en turbin till en generator och vidare ut på nätet. Hur går projekteringen av kraftverk till? Vilka regelverk finns? Hur mycket kostar det och vad blir ekonomin för kraftverken? Vilka störningar och miljöpåverkan orsakas av vindkraftverk respektive vattenkraftverk i olika miljöer?
Vi diskuterar även vind- och vattenkraft i ett internationellt perspektiv. I många länder behövs vattenkraft för att balansera varierande produktion från vind- och solkraft. Samtidigt är kraftig utbyggnad av överföringskapacitet ett sätt att föra el från en region till en annan för att möta både varierande behov och produktion.
Förutom föreläsningar och räkneövningar genomförs också några projektuppgifter

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Till toppen