Text

  • Högskolepoäng 7.5 HP
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Plats Västerås
  • Kurskod ENA801
  • Huvudområde Engelska

Tillfällen för denna kurs

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor i engelska

Thorsten Schröter

+4621101692

thorsten.schroter@mdh.se