Text

Engelska 4, Narrativ och teori

 • Högskolepoäng 7.5  HP
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Plats Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod ENA403
 • Huvudområde Engelska

Distanskurser i engelska ges utan campusträffar. Undervisning och examination sker via lärplattformen Canvas och videokonferenssystem.

 

Tillfällen för denna kurs

 • Vårtermin 2020

  Omfattning

  7.5 HP

  Tid

  2020-01-20 - 2020-06-07 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Kurs

  Anmälningskod

  MDH-11039

  Var

  Ortsoberoende

  Språk

  Engelska

  Särskild behörighet

  120 hp varav 90 hp med successiv fördjupning i engelska. I dessa 90 hp ska ingå minst 22,5hp successiv fördjupning i kurser med litteraturvetenskaplig inriktning varav minst 7,5 hp på Engelska 3. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor i engelska

Thorsten Schröter

+4621101692

thorsten.schroter@mdh.se