Engelska 4, Narrativ och teori

  • 7.5 hp
  • Avancerad nivå (A1N)
  • Huvudområde: Engelska
  • Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
  • Kurskod: ENA403

Distanskurser i engelska ges utan campusträffar. Undervisning och examination sker via lärplattformen Canvas och videokonferenssystem.

Vårterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 4 - 23