Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod EHA006
  • Huvudområde Handelsrätt

Kursen behandlar företrädesvis aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag. Därvid genomgås val av företagsform, civilrättsliga regler för bildande, bestånd och avveckling, fördelning av makt och ansvar och samarbetsformer inom respektive bolagsform. Ekonomiska och ideella föreningar behandlas mer översiktligt.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt i handelsrätt

Anna af Burén

016-15 34 73

anna.af.buren@mdh.se

Till toppen