Text

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod EFO235
 • Huvudområde Företagsekonomi

Vad symboliserar en effektiv organisation i dagens samhälle? Vilka faktorer avgör om en organisation kommer att vara framgångsrik eller inte? Kan man säga att den viktigaste faktorn för en organisations framgång är dess personal? Eller är det den produkt/tjänst som organisationen tillhandahåller som är det avgörande faktorn? Eller är det slumpen om vart företaget befinner sig?

Tillfällen för denna kurs

 • Vårtermin 2020

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2020-01-20 - 2020-03-29 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDH-13051

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  60 hp företagsekonomi med successiv fördjupning varav 45 hp ska vara godkända vid kursstart. Av dessa ska 15 hp vara på nivå G1F.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Hösttermin 2020

 • Hösttermin 2020

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2020-08-31 - 2021-01-17 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDH-23035

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  60 hp företagsekonomi med successiv fördjupning varav 45 hp ska vara godkända vid kursstart. Av dessa ska 15 hp vara på nivå G1F.

  Urval

  Antal högskolepoäng

 • Vårtermin 2021

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2021-01-18 - 2021-06-06 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDH-13051

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  60 hp företagsekonomi med successiv fördjupning varav 45 hp ska vara godkända vid kursstart. Av dessa ska 15 hp vara på nivå G1F.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor i företagsekonomi

Marie Mörndal

+4621107064

marie.morndal@mdh.se