Text

Metoder och verktyg för industriell cybersäkerhet

 • Högskolepoäng 2.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod DVA487
 • Huvudområde Datavetenskap

Kursen är avsedd att ge studenterna fördjupade kunskaper om specifika koncept, metoder och verktyg för analys och design. Praktiska moment ingår för att ge en bättre förståelse av möjligheter och utmaningar. 
Innehållet återspeglar såväl de senaste vetenskapliga landvinningarna som industriell praxis. Gästföreläsningar av industriexperter ingår i denna kurs.

In this course you will learn cybersecurity analysis and design in industrial settings, with a special focus on smart factories and Industry 4.0.

The course starts November 10. Please find the schedule here. External link.

About the course

The course has the objective to provide proficiency in cybersecurity analysis and design in industrial settings, with a special focus on smart factories and Industry 4.0. To that aim, you will learn about advanced cybersecurity concepts, methodologies and tools. You will also be able to apply your knowledge to case-studies of industrial relevance.


Entry requirements

120 credits of which 60 credits in computer science including 2.5 credits in cybersecurity, or related subjects. In addition, English A/English 6 is required.

You can also apply for the course and get your eligibility evaluated based on knowledge acquired in other ways, such as work experience, other studies etc. Read more in Application information below.

Language

English

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

 • Hösttermin 2021

  Omfattning

  2.5 hp

  Tid

  2021-11-01 - 2021-12-19 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDH-24506

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  120 hp varav 60 hp i datavetenskap, vari ingår 2,5 hp inom cybersäkerhet, eller relaterade ämnen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Professor i pålitliga programvarusystem

Sasikumar Punnekkat

021-10 73 24

sasikumar.punnekkat@mdh.se

Till toppen