Introduktion till infrastrukturer för IoT

  • 2.5 hp
  • Avancerad nivå (A1N)
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Akademin för innovation, design och teknik
  • Kurskod: DVA480

Höstterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 41 - 50